Trečiadienis, 20 balandžio 2016 07:13

Tapk nariu

Norint tapti draugijos nariu reikia el. paštu (info@ draugija. info) atsiųsti sekančią informaciją:

1. Bendrą informaciją: VARDĄ IR PAVARDĘ, kontaktinį el.paštas ir kokia liga sergate. 

2. Dokumento kopiją, patvirtinantį narystės draugijoje metinį mokestį: praeitais metais skirtos 2proc. paramos ARBA sumokamas vienkartinis 20Eur narystės mokestis.

 

Kiekvienų metų sausio 1d. prieiga prie svetainės duombazės (nuorodos, knygos, susirinkimuose skaityti pranešimai, video medžiaga ir kt.) blokuojama visiems be išimties automatiškai. Gavus dokumentą dėl metinio mokesčio, prieiga atnaujinama.

 

Kam reikalingas narystės mokestis?

1. Narys gauna mokslu patvirtintą informaciją UŽL gyvensenos, diagnostikos ir gydymo klausimais, konsultacijas.

2. Draugija nuo įkūrimo pradžios (2002m) daugiausiai rūpinosi, kad vaistų kompensavimas būtų aukštas ir sergantieji netaupytu savo sveikatos sąskaita. Šiuo metu kompensavimo procentas yra 100%. Deja, jis tikrai nebus toks pat visuomet! Kiekvienas sergantysis gali paskaičiuoti, kiek sutaupo nuo vaistams skiriamų lėšų...

3. Einamoji draugijos veikla:

- banko mokesčiai (pavedimai, sąskaitos administravimo mokestis)

- el.svetainė (serveris, domenas, hostingas, naujinimas);

- el.parašo mokestis ir naujinimai;

- kanceliarijos, pašto ir transporto išlaidos;

4. Organizuojami narių susitikimai didžiausiuose Lietuvos miestuose Vilnius / Kaunas / Klaipėda, rengiami vasaros susitikimai, UŽL problemas viešinančios akcijos (pvz. Pasaulinė uždegiminė žarnų diena).

5. Narystės tarptautinėje organizacijoje (angl. The European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations, EFCCA) mokestis. Federacija atsakinga už tarptautinį patirties dalijimąsi, rekomendacijas, projektus, problemų viešinimą, politikos formavimą Briuselyje ir kt.

6. Nariui patvirtinama prieiga prie svetainės duombazės (knygos, susirinkimų pranešimai, video medžiaga, internetinių svetainių ir asociacijų adresai ir kt.) bei narystė FB grupėje.

Tapk nariu, nes niekas taip gerai tavęs nesupras, kaip tokio paties likimo draugas!

 

2019.12.15 Draugijos valdybos sprendimu, įvestas metinis narystės Draugijoje mokestis.

Asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktai ir kt.) reikalingi nario identifikacijai, leidinių siuntimui, kvietimams į susitikimus bei mokymus ir kt. Duomenys tretiems asmenims neteikiami. Reklama per draugiją nedalijama. 

Tapęs Draugijos nariu, UŽL sergantysis/artimasis automatiškai leidžia draugijos valdybai naudoti savo asmens ir kontaktinius duomenis draugijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

Draugijos rekvizitai:

- draugijos sutrumpintas pavadinimas: LRKOKD

- draugijos kodas: 195757570

- sąskaitos Nr: LT75 7044 0600 0375 1193

- adresas: Kovo 11osios 44-26, Kaunas, LT51321

 

 

 

Skaityti 9199 kartai

Užduok mums klausimą

Prašome įvesti savo vardą!
Neteisingas el. paštas!
Prašome įvesti žinutės temą!

Neteisingas saugos kodas!
Prašome įrašyti žinutę!