gedas

gedas

Antradienis, 30 rugpjūčio 2016 08:50

Skandinavijos ir Pabaltijos šalių konferencija

2016 metų rugpjūčio 18-21d. Aarhus mieste (Danija) vyko tarptautinė stomuotų pacientų konferencija.

Trečiadienis, 27 liepos 2016 07:49

Įvadinis praktinis seminaras Rumšiškėse

 

2016 metų rugpjūčio 13d. Rumšiškėse įvyko draugijos narių susitikimas, kurio metu pristatyti ir praktiškai išbandyti keli, Lietuvoje nauji sveikatinimo metodai: hipoterapija ir dailės terapija, refleksija.

Trečiadienis, 13 liepos 2016 11:10

Bendravimas svetainėje

Sveiki,

jau praėjo kuris laikas, kai atnaujinome svetainę. Kartas nuo karto, kyla nesklandumų ar klausimų lankytojams.

Trečiadienis, 20 balandžio 2016 07:13

Tapk nariu

Norint tapti draugijos nariu reikia el. paštu (info@ draugija. info) atsiųsti sekančią informaciją:

1. Bendrą informaciją: VARDĄ IR PAVARDĘ, kontaktinį el.paštas ir kokia liga sergate. 

2. Dokumento kopiją, patvirtinantį narystės draugijoje metinį mokestį: praeitais metais skirtos 2proc. paramos ARBA sumokamas vienkartinis 20Eur narystės mokestis.

 

Kiekvienų metų sausio 1d. prieiga prie svetainės duombazės (nuorodos, knygos, susirinkimuose skaityti pranešimai, video medžiaga ir kt.) blokuojama visiems be išimties automatiškai. Gavus dokumentą dėl metinio mokesčio, prieiga atnaujinama.

 

Kam reikalingas narystės mokestis?

1. Narys gauna mokslu patvirtintą informaciją UŽL gyvensenos, diagnostikos ir gydymo klausimais, konsultacijas.

2. Draugija nuo įkūrimo pradžios (2002m) daugiausiai rūpinosi, kad vaistų kompensavimas būtų aukštas ir sergantieji netaupytu savo sveikatos sąskaita. Šiuo metu kompensavimo procentas yra 100%. Deja, jis tikrai nebus toks pat visuomet! Kiekvienas sergantysis gali paskaičiuoti, kiek sutaupo nuo vaistams skiriamų lėšų...

3. Einamoji draugijos veikla:

- banko mokesčiai (pavedimai, sąskaitos administravimo mokestis)

- el.svetainė (serveris, domenas, hostingas, naujinimas);

- el.parašo mokestis ir naujinimai;

- kanceliarijos, pašto ir transporto išlaidos;

4. Organizuojami narių susitikimai didžiausiuose Lietuvos miestuose Vilnius / Kaunas / Klaipėda, rengiami vasaros susitikimai, UŽL problemas viešinančios akcijos (pvz. Pasaulinė uždegiminė žarnų diena).

5. Narystės tarptautinėje organizacijoje (angl. The European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations, EFCCA) mokestis. Federacija atsakinga už tarptautinį patirties dalijimąsi, rekomendacijas, projektus, problemų viešinimą, politikos formavimą Briuselyje ir kt.

6. Nariui patvirtinama prieiga prie svetainės duombazės (knygos, susirinkimų pranešimai, video medžiaga, internetinių svetainių ir asociacijų adresai ir kt.) bei narystė FB grupėje.

Tapk nariu, nes niekas taip gerai tavęs nesupras, kaip tokio paties likimo draugas!

 

2019.12.15 Draugijos valdybos sprendimu, įvestas metinis narystės Draugijoje mokestis.

Asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktai ir kt.) reikalingi nario identifikacijai, leidinių siuntimui, kvietimams į susitikimus bei mokymus ir kt. Duomenys tretiems asmenims neteikiami. Reklama per draugiją nedalijama. 

Tapęs Draugijos nariu, UŽL sergantysis/artimasis automatiškai leidžia draugijos valdybai naudoti savo asmens ir kontaktinius duomenis draugijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

Draugijos rekvizitai:

- draugijos sutrumpintas pavadinimas: LRKOKD

- draugijos kodas: 195757570

- sąskaitos Nr: LT75 7044 0600 0375 1193

- adresas: Kovo 11osios 44-26, Kaunas, LT51321

 

 

 

Antradienis, 08 rugsėjo 2015 09:09

Vaistų kompensavimas

ATNAUJINTA!  Nuo šiol Krono liga ir opiniu kolitu sergantieji

Antradienis, 08 rugsėjo 2015 08:56

Draugijos reprezentavimas

2015 metų gegužės 4 dieną Kaune vyko

Antradienis, 08 rugsėjo 2015 08:11

ECCO rekomendacijos UŽL sergantiesiems Europoje

Europos Krono ir opinio kolito organizacija (angl. ECCO), vienijanti gydytojus ir kitų specialybių atstovus, užsibrėžė tikslą sukurti bendras rekomendacijas sergantiesiems uždegimine žarnų liga.

Ketvirtadienis, 12 kovo 2015 19:15

Narių susitikimas Kaune

Darbotvarkėje aptartos temos,  valdybos narių nutarimai.

Antradienis, 13 gegužės 2014 09:14

Kvietimas

Nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje

Antradienis, 26 rugpjūčio 2014 07:32

Naujiena

Draugija atnaujino knygelę

Puslapis 4 iš 6

Užduok mums klausimą

Prašome įvesti savo vardą!
Neteisingas el. paštas!
Prašome įvesti žinutės temą!

Neteisingas saugos kodas!
Prašome įrašyti žinutę!