Susitikimas Barselonoje

Barselonoje (Ispanija) vyko Europos Krono ir kolito organizacijos (angl. European Crohn’s and Colitis Organisation, ECCO) organizuojama gastroenterologų mokslo savaitė („UEGweek“), kurioje susitikę medicinos specialistai aptarė diagnostikos ir gydymo gaires, jų algoritmus. Tai vienas svarbiausių gydytojų (pagrindinai gastroenterologų) susitikimų, leidžiančių tarpusavyje pasidalinti patirtimi bei aptarti mokslo paremtas naujoves, kurios vėliau pritaikomos kiekvienos šalies klinikinėje praktikoje.

Spalio 19 d. ECCO ir EFCCA surengė šalis reprezentuojančių specialistų (gydytojų, slaugytojų, pacientų) susitikimą – „1st Council of National Representatives Meeting“, kuriame pristatyti nuveikti darbai ir aptarta esama situacija, diskutuota apie galimus būsimus projektus. Vienas jų – kaip pagerinti gydytojų ir pacientų tarpusavio susikalbėjimą ir vienas kitų supratimą.

Dažnai gydytojų vartojami sudėtingi medicininiai terminai pacientų lieka nesuprasti ar klaidingai interpretuojami, sukelia nereikalingą stresą bei baimę. „Kaip pasakyti UŽL sergančiajam – komunikacijos gidas“ projektas, kurį numatoma vykdyti artimiausiu metu ir paviešinti per lokalias asociacijas. Kadangi šiais laikais informacijos sklaida milžiniška ir turinys būna labai įvairus, diskutuota, kaip svarbu, kad pacientus pasiektų mokslo įrodyta, autoritetinga informacija.

Atgal į naujienų sąrašą