Krono ir opinio kolito ligų draugija siekia VIENYTI aktyvius Krono liga ir opiniu kolitu sergančiuosius, kurie savo veiksmais stengtųsi pagerinti uždeginėmis žarnų ligomis (UŽL) sergančiųjų, o tuo pačiu ir savo, gyvenimo kokybę, socialinę adaptaciją.

Tikslai

 • Operatyviai, kompetentingai patarti ir padėti sergantiems uždegiminėmis žarnyno ligomis;
 • vienyti Krono liga ir opiniu kolitu sergančius ligonius, giminingų specialybių gydytojų jėgas, padedant sergantiems uždegiminėmis žarnyno ligomis;
 • siekti gyventojų pasitikėjimo gydytojais, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, užkertantį kelią ligoms;
 • rūpintis draugijos nariais, susitikti, bendrauti, dalintis tarpusavio patirtimi.

Mes norime matyti ir tikimės sukurti tokią visuomeninę organizaciją, kuri:

 • Padėtų savo nariams atsakyti į iškilusius klausimus;
 • padėtų integruotis į bendruomenę;
 • galėtų formuoti paciento savarankiškumą ir atsakingumą už savo sveikatą;
 • puoselėtų pasitikėjimą savimi.
Susitikimas

Visuomeninė organizacija „Lietuvos Respublikos Krono ir opinio kolito ligų draugija“ (toliau – Draugija) yra juridinis asmuo, kuris buvo įregistruotas 2002 m. lapkričio 26 d. Draugija filialų ir atstovybių neturi.

2018 m. gegužės 25 d. Draugija tapo tarptautinės organizacijos EFCCA (angl. European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations) nare.

Draugija bendradarbiauja su įvairių specialybių gydytojais, vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, tačiau išlieka nepriklausoma priimdama sprendimus ir gina pacientų teises.

Krono ir opinio kolito draugija
 • Ką galiu valgyti?
 • Kur kreiptis ligai paūmėjus?
 • Kaip tęsti mokslus?
 • Kas gali suteikti patikimą informaciją apie ligą?
 • Kaip galiu gauti inovatyvų gydymą?
 • Kaip keisti artimojo ar darbdavio požiūrį į sergantįjį ar jo susirgimą?

Ir dar daugelis kitų klausimų, į kuriuos atsakymų turi ieškoti patys sergantieji. Nei medicinos darbuotojai, nei farmacijos ar valstybės tarnautojai, nei (dažnai) artimieji visko padaryti dėl sergančiųjų negalės.

Draugija ir buvo įkurta, kad taptų platforma, kuria pasinaudojus galima būtų keisti esamą situaciją.

Kita Draugijos veikla – ŠVIETĖJIŠKA. Siekiama suteikti žinių uždegiminėmis žarnų ligomis sergantiesiems, kad jie galėtų adaptuotis visuomenėje ir darbo aplinkoje.

 

2019 m. sausio 24 d. narių susirinkimo Kaune metu išrinkta Draugijos valdyba:

Prezidentas: Gediminas Smailys
Prezidento pavaduotojas: Edvardas Liakas
Sekretorius: Saulius Radzevičius
Revizorius: Nerijus Lukaševičius
Kiti valdybos nariai: Tomas Zigmantavičius, Paulius Miliušis