EFCCA generalinė asamblėja 2023

Birželio 9-10d. Bratislavoje (Slovakija) vyko EFCCA kasmetinė generalinė asamblėja, kurioje susirinko 46 Europos ir pasaulio šalių atstovai. Pagrindinis susitikimo akcentas šįmet buvo kelis metus ruošto stateginio plano patvirtinimas 2023 – 2027 metų periodui. Federacijos bendruomenės sukurtas planas tapo kelrodžiu UŽL asociacijoms, kurios toliau galės planuoti savo veiklas, jungtis prie tarptautinių projektų ir taip stengtis padėti savo šalies UŽL sergantiesiems bei medikams.

Strateginio plano gairės apima eilę svarbių sričių: palaikymas (angl. advocacy), bendruomenės kūrimas (angl. networing), sąmoningumo didinimas (angl. awareness raising), įgalinimas (angl. empowerment), mokslas ir plėtra (angl. reserach & development).

Kiekviena sritis turi savo potipius ir reglamentuotas veiklas, daugelis kurių vykdomos Federacijos narių jau eilę metų. Pavyzdžiui, Lietuvos asociacija, būdama Federacijos nare, taip pat prisideda šio šio plano išpildymo: kiekvienais metais organizuoja Pasaulinės UŽL dienos minėjimo veiklas (angl. awarenes rising), konsultuojasi su EFCCA medicinos paslaugų ir gydymo gerinimo klausimais (advocacy), remia Lietuvos gydytojų vykdomų klinikinių tyimų projektus (angl. reserach & development), prisideda prie naujų medikamentų prieinamumo šalyje didinimo (angl. empowerment). Džiaugiamės, kad šįmet kartu su estais ir latviais pavyko surengti Pirmąjį Baltijos šalių UŽL sergančiųjų tarptautinį susitikimą Vilniuje (angl. networing).

Atgal į naujienų sąrašą